Meld deg på Arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche inviterer til det årlige arbeidsrettseminaret i Trondheim. Tema er arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger.

  • Tid: 10. november kl 09.00-15.00
  • Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1.
  • Påmelding: Meld deg på her! Medlemmer av Regnskap Norge – ERFA Trøndelag melder seg på via ERFA-portalen. Dette på grunn av kursbevis.

Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

  • Nyheter: Hvilke nye dommer og lovendringer må vi ta hensyn til?
  • Den hybride arbeidsplassen: Hjemmekontor, kontor eller begge deler?
  • Innleie og midlertidig ansettelse: Etter Stortingsvalget og Fougner-utvalgets innstilling: Hva skjer?
  • Sykefravær: Hva må arbeidsgiver gjøre av tilrettelegging, og hva er viktig å tenke på ved oppsigelse?

Foredragsholdere er advokater i Arntzen de Besche.  Seminarene forventes godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater, men hver deltaker må selv søke Advokatforeningen om å få seminaret godkjent. Regnskapsførere kan på egen hånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer.