Delta på vår kartlegging

Vi kartlegger kompetanse og rekrutteringsbehov i Værnesregionen. Vi setter stor pris på om du kan ta deg tid til å svare på vår spørreundersøkelse.

Næringsforeningen i Værnesregionen og NAV Værnes ønsker å kartlegge hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov bedriftene i Værnesregionen har. Resultatet vil bli publisert og dataen vil bli brukt i vårt videre arbeid.

Det tar ca. 5 minutter å svare.