Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Lønnsstøtteordning

Regjeringen foreslår at den midlertidige lønnsstøtteordningen skal gjelde for desember 2021, og januar 2022 og i en nedskalert versjon for februar 2022. Støtten vil utbetales på etterskudd.

Forslaget om en ny midlertidig lønnstøtteordning innebærer at foretak i en kort periode får dekket deler av sine lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt oppsagt eller permittert på grunn av omsetningsfall som følge av bestemte nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember 2021.

Slik beregnes støtten

Omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne med omsetningen samme måned to år tidligere, det vil si desember 2019, januar 2020 eller februar 2020. Alternativt kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i hver av støttemånedene med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021.

Ansatte kan ikke ha blitt helt eller delvis permittert fra og med 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Unntak gjelder for foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember 2021.

Makstak for støtte

Lønnsstøtten kan ikke overstige 80 prosent av lønnskostnad (inkl. arbeidsgiveravgift) for de ansatte som ellers ville blitt permittert eller mistet jobben, ellers vil det bli regnet som ulovlig statsstøtte i henhold til EØS-avtalen. Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), før den kan tre i kraft.

Søknadsportal

Skatteetaten skal forvalte ordningen. Ordningen skal være søknadsbasert, og saksbehandlingen vil i stor grad være automatisert. Det er lagt opp til at det åpnes for søknader for støttemåneden desember 2021 i februar 2022, med sikte på rask utbetaling for søkere som ikke krever manuell behandling. Det legges opp til en innsynsløsning som sikrer åpenhet om hvilke bedrifter som mottar støtte.

Forslaget ligger nå hos Stortinget.