Nytt innspill fra Næringsalliansen

Næringsalliansen sendte følgende innspill angående skjenkestopp som nasjonalt tiltak. Nå har svaret kommet.

Brevet er sendt til:

  • Næringsminister
  • Finansminister
  • Kulturminister
  • Helse- og omsorgsminister
  • Næringskomiteens medlemmer
  • Finanskomiteens medlemmer
  • Familie- og kulturkomiteens medlemmer
  • Stortingsrepresentanter fra Trøndelag

 

Les brevet her:

Trondheim, 5. januar 2022

Angående skjenkestopp som nasjonalt tiltak mot spredning av covid-19

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

Med skjenkestopp fra og med 15.12.21, antallsbegrensinger på arrangement og meters-regelen, har store deler av serveringsbransjen og kulturlivet i praksis fått tatt vekk sitt inntektsgrunnlag, selv om de formelt ikke er nedstengt. Forlengelse av skjenkestopp ut over 14. januar vil nok medføre at mange som nå har fått gå på jobb med lønnsstøtte, vil bli permittert, da det ikke er grunnlag for å holde dem i jobb. Slik lønnsstøtteordningen er signalisert å fungere, vil det uansett være en betydelig kostnad for arbeidsgiver å holde ansatte på jobb med lønnsstøtte, fremfor å permittere. Denne kostnaden er det ikke alle som har råd til å ta over tid, og permittering vil derfor være alternativet de har ved forlengelse av skjenkestoppen.

Kompetanseflukt fra reiseliv, kultur og servering er økende og vil medføre langvarige negative ringvirkninger for bransjene. Dette vil bli særdeles synlig i Trøndelag som er kåret til Europeisk Gastronomiregion i 2022. Manglende inntektsgrunnlag, kombinert med at en del utgifter må betales selv om en faller inn under kompensasjonsordningene, vil også kunne medføre at mange tvinges til å avvikle driften ved fortsatt skjenkestopp.

Næringsalliansen registrerer at det nå er en pågående diskusjon om nødvendigheten av skjenkestopp som nasjonalt tiltak for å begrense spredning av omikron. Norge er, i flg. NHO Reiseliv, det eneste land i Europa som bruker full skjenkstopp som smitteverntiltak. I Norge inngår full skjenkestopp som tiltak sammen med antallsbegrensninger, meters-regel og munnbindpåbud m.m, som i sum anses å ha god effekt på å redusere rask smittespredning. Vi mener full skjenkestopp ikke er et forholdsmessig tiltak, målt opp mot de negative konsekvensene, da det er lite data som kan si noe om effekten på reduksjon av smittespredningen av dette tiltaket isolert sett.

 

Med vennlig hilsen,

Næringsalliansen for Trøndelag

Berit Rian

Leder Arbeidsutvalget

(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)