Nytt studietilbud: sirkulær økonomi

Trøndelag høyere yrkesfagskole starter opp studiet sirkulær økonomi høsten 2022. Her vektlegges arbeidslivets behov.

Studiet sirkulær økonomi har kun 30 studieplasser, så her blir rift om plassene. Studiet tilbys nasjonalt som deltidsstudium; samlingsbasert med nettstøtte. Dette er et fleksibelt tilbud som kan kombineres med jobb. 

Veldig fornøyd

Regjeringen har som mål at «Norge skal være et foregangsland i utvikling av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». Trøndelag høyere yrkesfagskole skal levere på arbeidslivets behov, og har, i tett samarbeid med både offentlig forvaltning og virksomheter i Trøndelag, jobbet lenge med utviklingen av studiet.

– Dette har vært et omfattende og krevende arbeid, som vi nå er veldig fornøyd med å ha fått godkjent, uttaler Odd-Inge Strandheim, rektor ved THYF.

Studiet vektlegger arbeidslivets behov for ny kompetanse som leder til en mer sirkulær økonomi i virksomhetene. Sentrale tema er materialkunnskap, bransjeforståelse og energikunnskap, og hvordan dette kan effektivisere verdikjeden i virksomheter gjennom kunnskap, gode ledelsesprosesser og omstilling i ressursbruk.

Framtidsrettet kompetanse

Studiet er aktuelt for alle som jobber med gjenvinning, ressursplanlegging, produktutvikling og verdikjeder samt fagarbeidere i andre bransjer som eksempelvis handel og produksjon med behov og interesse for sirkulær økonomi.
Etter endt studium skal kandidaten kunne bidra i en omstillingsprosess og kunne ta ansvar for planlegging, gjennomføring og ledelse av endringsprosjekt som gir bedre sirkulær økonomi. Studentene får en fremtidsrettet, oppdatert og yrkesrettet utdanning i ledelse av sirkulær økonomi.

-Nå vil vi jobbe med å få ut informasjon om studiet til aktuelle søkere. Det åpnes for søking via samordna opptak, og fristen er 20.april, sier rektor Strandheim.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med: