Årsmøte

Næringsforeningen i Værnesregionen inviterer til årsmøte. Mer informasjon og saksdokumenter legges ut her.

Når: 23.mars kl 15.00 
Hvor:  Gjensidige Stjørdal (4 etg. møterom Stjørdalens tak)*
*Det vil bli mulighet for å delta digitalt via Teams. Det tas forbehold om endringer av hensyn til gjeldende smittevernstiltak. 

Teamslenke: 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Leif Andre Holmen, senior kundemegler, DNB Markets, region Trøndelag holder innlegg om Ukraina/Russland umiddelbart etter ordinært årsmøte:

 • Fortsatt mange spørsmål, stort utfallsrom og usikkerhet i markedene. Økonomiske sanksjoner, og økonomiske effekter for verdensøkonomien er i fokus. Ukraina-invasjonen er på kort sikt negativt for den økonomiske veksten, men på litt sikt vil den kunne medføre et løft i både inflasjon og renter. Vi vil se på utviklingen i de forskjellige markedene, og hvordan dette vil kunne påvirke Norsk økonomi.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps
 5. Styrets årsberetning med regnskap
 6. Revisors rapport
 7. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
 8. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 10. Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år
 11. Saker som styret legger frem. a. Budsjett for 2022

Saksdokumenter