Byggedagen 2022

Vi møtes til nettverksbygging, gode diskusjoner, faglige og inspirerende innlegg på Byggedagen 2022. Se programmet og meld deg på.

Når: 31. mars kl. 08.00 – 14.00
Hvor:
Scandic Hell

Påmelding : Fyll ut skjema nederst på siden
Pris: NiV-medlem: Kr. 800,- eks mva. Andre: Kr. 1000,- eks mva.*

*Faktureres i etterkant

Program for Byggedagen 2022

Kl. 08.00 – 08:30 Registrering og mingling

Kl. 08.30 Konferansen starter

 • Velkommen og innledning
 • Bærekraftsbarometeret v/ Inge Grøntvedt, avdelingsleder Industri, forretningsutvikling og logistikk(KST), og Ferry Smits, avdelingsleder bygningsfysikk , Rambøll Norge
  • Hva sier byggenæringen selv? 
 • Kravene til bærekraft v/ Ellen Ramsnes, rådgiver, Sintef
  • Kravene må stå i stil med det vi vil oppnå 
 • Vi trenger seriøse og kompetente leverandører v/ Bente Næverdal, kommunalsjef, Stjørdal kommune
 • Trondheim kommunes ambisjoner for en utslippsfri bygge- og anleggssektor v/ Mie Abelgaard, klimarådgiver Miljøenheten, Trondheim kommune
 • Våre erfaringer som lokal entreprenør v/ Frode Tverås, daglig leder, Tverås Maskin & Transport
 • Paneldiskusjon

Kl. 10.00 Pause 

Kl. 10.30 Konkrete prosjekter – bærekraftig byggeri

 • Bærekraftig byggeri trenger smarte løsninger! Vi resirkulerer byggematerialene v/ Ingvar Aune, Gründer av «Sirken»
 • Sirkulærøkonomi – Ombruk i Nidarvollprosjektet, v/ Jarle Refseth, prosjektsjef, Skanska
 • Sosial bærekraft – Signaturhagen i Stjørdal sentrum v/Helle Pettersen leder TOBB Eiendomsutvikling.
  • Med fokus på gode bomiljø og delingsøkonomi
 • E6 Kvithammer- Åsen. Gjennomføring og mulighet for lokal involvering v/ Lars Erik Moe, prosjektsjef, Nye Veier og Jonny Madsen, prosjektsjef,  Hæhre Entreprenør

Kl. 11.40 Grønn omstilling – konkurransekraft og potensialer

 • Finansieringsmulighetene v/ Jan Peter Amundal, Enova
 • Bærekraft = konkurransekraft v/Jon Uthus, daglig leder,  NiV
  • Hvordan kan vi dele kunnskap og erfaringer?
  • Effekten av samarbeid! 
 • Avslutning og oppsummering

Kl. 12.15  Lunsj og mingling “Møteplassen”

Kl. 14.00 Slutt

Programmet oppdateres

#Vibygger1by

I samarbeid med:

Les også:

Nøkkelferdige næringsarealer