Kandidat til Grønn Eksport?

Årets Siva-pris har Grønn Eksport som tema. Siva ønsker å løfte frem bedrifter som lykkes på eksportmarkedet, er klimavennlige og som har produksjon i Norge.

  • Frist for nominering til Sivas Grønn Eksport-pris:  Mandag 7. mars kl. 12.00

I år deles Siva-prisen ut for sjuende gang.

NCE Maritime Clean Tech vant i 2016, Oslo Cancer Cluster Incubator i 2017, Brødrene Aa i 2018, Hallingplast i 2019, Artic Nutrition AS i 2020 og Cinderella Eco Group AS i 2021.

Mange bedrifter og organisasjoner har allerede i dag en betydelig eksport og kommet langt i endring og omstilling mot mer miljøvennlige produkter som reduserer bedriftens miljøavtrykk.  Siva ønsker å få nominert så mange bedrifter som mulig innenfor denne kategorien til Siva-prisen 2022.

Regjeringen har i sin regjeringsplattform satt seg konkrete mål i sin næringspolitikk som er:

  • Skape flere jobber
  • Øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030
  • Redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030

Det vil deles ut to priser. En hovedpris på 200.000 kroner og en X-faktorpris på 50.000 kroner. X -faktorprisen er rettet mot nystartede bedrifter som har utviklet miljøvennlige produkter og har et tydelig vekstpotensial.

Vinnerne blir kåret 3. mai under Siva-konferansen 2022.

Grønn Eksport

Prisen går til virksomheter som utmerker seg på følgende kriterier:

  • Produserer bærekraftige produkter og tjenester, med tydelig vekt på det grønne (klima/ miljø)
  • Har en betydelig andel produksjon i Norge
  • Har bygget en forretningsmodell og kultur som understøtter sirkulærøkonomi og eksport
  • Har en betydelig og økende eksportandel
  • For tidligfase bedrifter: Har konkrete planer om å eksportere – bearbeide markedet

Bedriften kan også være en betydelig underleverandør til en større produsent som eksporterer.

Alle kan nominere og det oppfordres til å nominere kandidater.  

Nøkkelferdige næringsarealer