Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2022

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 250 ukelønner/tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Frist for å søke er 30. april.

Hvem kan søke?

Det er kommunene i Trøndelag som søker på vegne av lokalt næringsliv – eller egne kommunale etater. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

NB! Kommunene sender inn en samlet søknad (se nedenfor «Hvordan søke?»).

Hvilke jobber gis det støtte til?

Sommerjobbene må være innenfor prioriterte områder i strategien Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025:

 • Bioøkonomi. For eksempel reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri.
 • Opplevelser. For eksempel reiseliv (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling.
 • Teknologi. Sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi – for eksempel innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.

Det kan også gis tilskudd til sommerjobber i kommunal sektor innenfor de samme områdene i strategien. For eksempel kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (teknologi/sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur/museer (opplevelsesnæringer).

Helse og omsorg

Mange kommuner sliter med å rekruttere personell til helse- og omsorgsyrkene. Fylkeskommunen vil derfor gi inntil halvparten av tilskuddene til sommerjobber innenfor denne sektoren, for eksempel på alders- og sykehjem. Kommunene kan om de ønsker det, søke om tilskudd bare til denne type sommerjobber.

Sommerjobber i barnehager og i teknisk etat av typen vedlikehold og plenklipp faller utenfor ordningen.

Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Retningslinjer

 1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2002-2007.
 2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. (En arbeidsuke = 25 – 37,5 timer).
 3. Det gis ett tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller ev. andre bidragsytere, betaler for resterende uker.
 4. Kommunen skal gjøre ordningen kjent hos lokalt næringsliv.
 5. Hver kommune kan søke om inntil 8 tilskudd.
 6. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.
 7. Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte.
 8. Utlysingen skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.
 9. Arbeidsgivere som synliggjør netto vekst i antall sommerjobber for ungdom prioriteres.

 Det er satt av 1 750 000 kr til ordningen.

Se hele utlysningsteksten her:

Hvordan søke?

Innlogging til søknadsskjema skjer via ID-porten. Dette for å få en sikker innlogging. Det er mulig å mellomlagre skjema hvis du ikke fyller inn alt på en gang. Kommunens kontaktperson må bruke personlig elektronisk ID, for eksempel BankID, ved innlogging til søknadskjema. Etter at du har sendt inn skjemaet vil du få en bekreftelse på web, med mulighet til å laste ned en kopi av søknaden. Du vil også få bekreftelse på e-post, til e-postadressen som kommunens kontaktperson er registrert med i Digdir (Digitaliseringsdirektoratet).

Søknadsskjema finnes her:

Søknadsfrist er 30. april. Søkere får svar innen 16. mai. 

Tilskuddene utbetales etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt en samlet rapport fra den enkelte kommune. Rapportskjema legges ut på fylkeskommunens nettside i august og frist for rapportering er 31. august 2022.