Inkludering, arbeid og psykisk helse

Hvordan kan du ta vare på og trygge dine ansatte? Bli med på konferanse om inkludering, arbeid og psykisk helse.

Fides, Næringsforeningen i Værnesregionen og NAV Arbeidslivssenter inviterer vi til frokost med påfølgende konferanse der inkludering, arbeid og psykisk helse blir tema.

 • Denne konferansen er spesielt relevant for ledere, tillitsvalgte, verneombud og HR-medarbeidere.
 • Sted: Fides sine lokaler i Værnesgata 16, Stjørdal. 
 • Tid: Mandag 5. september kl. 07.30-11.00
 • Påmelding og program under

 

Program:

Inkludering, arbeid og psykisk helse

Utfordringene knyttet til utenforskap krever kraftfulle tiltak for å skaffe og beholde arbeidskraft. Alle vinner på å ha et arbeidsliv hvor det er plass for alle. For bedriftene er tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft en forutsetning. Jobbtilhørighet er viktig for enkeltmenneske for å sikre stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Høy sysselsetting er også en måte å bevare tillit og samhold i samfunnet.

I vår konferanse vil vi rette søkelys på å inkludere og beholde flest mulig i arbeidslivet.

07.30- 08.00                    

 • Servering av frokost

08.00-  09.00                        

 • Kort velkomsthilsen ved daglig leder Fides
 • Statsråd Ingvild Kjerkol – Hvorfor er arbeidsinkludering nødvendig og viktig, i et helseperspektiv?
 • Velkommen ved styreleder Ann-Inger Leirtrø og innlegg fra en av eierkommunene ved ordfører Eli Arnstad

09.00- 09.10                

 • Pause

0910 –  10.15                 

 • Arbeidsinkludering fra et pårørendeperspektiv – Jan-Erik Larsen
 • Arbeid og psykisk helse – utfordringer og tiltak under og etter pandemien – ved Steinar Krogstad, Professor HUNT forskningssenter

10. 15 – 10. 30                

 • Pause                                

10. 30 – 11. 00                

 • Arbeidsgiverlos Leif Eggen

NiV, Fides og NAV arrangerer seminar om inkludering, arbeid og psykisk helse.