Påmelding for utstillere

Bli med på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg på Stjørdal torg og i gågata lørdag 13. august. Meld deg på og få mer informasjon her.

I samarbeid med Trøndersk Matfestival og Stjørdal kommune, inviterer vi til deltakelse på Stjørdal torg og gågata i forbindelse med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg. Fyll ut påmeldingsskjema og les informasjon til utstillere under.

 • Når: Lørdag 13. august 2022 kl. 11 – 15.
 • Hvor: Stjørdal torg og gågata
 • Påmelding: I skjema nedenfor
 • Praktisk info finner du lenger ned på siden, under påmeldingsskjema

Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg!

I år som i fjor legger vi til rette for matmarked på torget i Stjørdal i forbindelse med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg. I år hyller vi også European Region of Gastronomy 2022 – Trondheim og Trøndelag.

European Region of Gastronomy 2022

Bli med på en kortreist festivalopplevelse, som arrangeres av Oi! Trøndersk Mat & Drikke over hele Trøndelag 12. – 14. august, og i samarbeid med kommunene. NB! Vi tyvstarter årets åpning på Frosta 11.august. Trøndelag byr på matopplevelser i verdensklasse. Oi! tar med seg Trøndersk Matfestival til store og små steder over hele fylket, for å feire matglede sammen med utstillere og publikum. Du og din virksomhet er hjertelig velkommen til å være med på matmarked i Stjørdal.

Praktisk informasjon

 • Stjørdal kommune
  • Stjørdal kommune er vertskap for «Et sted nær deg» i Stjørdal sentrum lørdag 13. august. Kommunen har samarbeid med Næringsforeningen i Værnesregionen angående teknisk gjennomføring av arrangementet.
 • Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV)
 • Åpningstid
  • Lørdag 13. august kl. 11 – 15.               NB! Ingen avslutter før kl. 15
 • Kostnader
  • Standleie og strøm. Stjørdal kommune dekker disse kostnadene.
 • Frist påmelding
  • For å kunne gjøre nødvendige bestillinger av blant annet teknisk utstyr før ferien ønsker vi at så mange som mulig melder seg på innen 1. juli 2022. Siste frist er mandag 1. august.

Fornes gård var med som utstiller på Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg i fjor sommer.

Areal & plassering

Til arrangementet har vi hele torget og gågata. Det settes av areal 6 x 3 meter eller 3 x 3 meter per aktør.

 • Meld fra om ditt behov, større areal kan avtales.
 • Meld fra ved påmelding hvis du ønsker å stå ved siden av en annen deltager.

Rigg & nedrigg

Lørdag morgen fra kl. 08.30. Alle må være klare kl. 10.30. Spør hvis du er usikker, vi er der når du kommer. Vi sender ut kart med plassering noen dager før den 13. Vi er på jobb etter ferie fra mandag 1. august.

Parkering egen bil under arrangementet

Dere kan parkere gratis i sentrum på lørdager. Følg skilting, her er en del private P-plasser. Arrangør anbefaler «Brannstasjonstomta» (ved siden av G. Johnsen Bakeri), eller P-plass mellom Kjøpmannsgata 34 og 36 for dem som eventuelt har standplass i gågata.

Øfsti Mellom var også en av utstillerne på Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg i fjor og året før.

Vertskap & vakt

Vi vil være til stede hele lørdagen; bistå ved ankomst utstillere, rigg, håndtere søppel, informasjon til publikum m.m. Vertskapet er uniformert.

Strøm

Ditt strømbehov er meldt inn via skjemaet ovenfor.

 1. Ikke sett på flere «apparater» enn hva dere har bestilt strøm til – det er begrenset kapasitet.
 2. Dere må selv ha med skjøteledninger, og det tillates kun UTENDØRS GODKJENTE LEDNINGER
 3. Ved bruk av trommel, dra ut hele ledningen!
 4. Hvis problemer med strøm, meld fra straks til arrangør slik at vi har en sjanse til å få ordnet det.

Vann

Ta selv med vann i egne beholdere. Det er ikke vannuttak på torget per i dag.

Kjølehenger/bil

Meld fra om behov. Vi kan sette av noen plasser nært paviljongen på torget. Arrangør tar ikke ansvar for eventuelt strømbrudd eller sabotasje som kan skade produkter.

Biler på stand

Dere som kommer med “salgsbil” etc. som skal stå på stand oppfordres til å komme tidlig på plass lørdag morgen slik at vi hensyntar HMS også med tanke på kjøring i et område med mye folk.

Quick-up-telt

1. Bruk egne telt hvis dere har.
2. Dere kan leie telt 6 x 3 meter av Maskinutleie Stjørdal (MUS) Bestill selv, tel. 469 71 777. Du henter selv teltet fra lager. M.U.S. fakturerer dere direkte.

Grilling & ild etc. på stand

 1. Hvis noen skal produsere mat ved hjelp av varme/ild dere må lage en enkel risikovurdering. Hva kan skje, hvem håndterer eventuell farlig situasjon, hvordan skjer slukking? Brannvesenet har krav om dette.
 2. All grilling eller bruk av ild må skje på ikke brennbar grunn (asfalt, grus, brostein osv.).
 3. Alle som skal grille MÅ selv ha med egnet slukkemiddel. Dette må være lett tilgjengelig.
 4. Tenk også gjennom lagring av varer på standen, og bensin til eventuelt aggregat, tennvæsker etc.

Godkjenning Mattilsynet

 1. Alle utstillere med mat/drikke til publikum MÅ ha eventuelle godkjenninger fra Mattilsynet.
 2. Alle som har mat/drikke til publikum MÅ minimum ha kanne vann på sin stand for egen håndvask.

Avfall fra stands

 1. Arrangør setter ut plastdunker på torget. Det skal alltid brukes plastsekk i disse. Arrangør har sekker.
 2. Egen container settes på «Brannstasjonstomta». Alle har ansvar for å håndtere avfall ved egen stand, og ta dette til container. NB! Ved avslutning rydder dere stand og kaster eget søppel i container. På forhånd takk!

Toaletter

Offentlig toalett er bak Kjøpmannsgata 28, mot E14.

Markedsføring

 • Aktivitetskalender: Kalender
 • Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg vil bli annonsert samlet gjennom annonser og innlegg i sosiale medier, plakater og trykte annonser styrt av Oi Trøndersk Mat og Drikke AS. Annonser vil vise tilbake til arrangementssiden enten med lenke eller QR-kode (gjelder papirannonser). 
 • Vi benytter også våre kanaler til markedsføring av arrangementet på torget samt andre aktiviteter som foregår denne helgen. Send oss gjerne bilder, og tagg oss i innlegg på sosiale medier.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål rettes til Næringsforeningen i Værnesregionen
v/Odd Petter Haugseth
958 89 258, odd.petter@nivr.no

Fjoråret bød på godt vær og god stemning. Vi håper på det samme i år når vi møtes for å feire lokalmat på Stjørdal torg.