Arbeidsrettsseminar

Vår samarbeidspartner, Arntzen de Besche, har gleden av å invitere til det årlige arbeidsrettsseminaret i Trondheim.

  • Dato: 26. oktober
  • Tid: 09.00–15.00
  • Sted: Britannia Hotell, Dronningensgate 5, Trondheim
  • Meld deg på her

Seminaret tar utgangspunkt i arbeidsgiveres daglige utfordringer og problemstillinger. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

  • Nyheter i rettsutviklingen
  • Fortrinnsrettigheter
  • Ytringer i arbeidsforhold
  • Fleksibel tilgang til arbeidskraft – bruk av innleide, oppdragstakere mv.

Foredragsholdere er advokater i Arntzen de Besche. Medlemmer av Regnskap Norge – ERFA Trøndelag melder seg på via ERFA-portalen. Dette på grunn av kursbevis.