TV-aksjonen 2022

Sammen med TV-aksjonen, Sparebank 1 SMN og Stjørdal kommune organiserer vi ringedugnad fredag 21.oktober.

Næringsliv, kommune og politikere deltok på TV-aksjonen 2022. Fredag ble det arrangert ringedugnad på Quality Airport Hotel Værnes. Det ble samlet inn over 270 000 kroner. Sammen har vi dermed vaksinert nesten 70 000 barn mot meslinger.

Se statistikken her 

Opptil 7000 bedrifter gir hvert år et bidrag til TV-aksjonen, flesteparten av disse bidragene kommer gjennom lokale ringedugnader. Dette er en god mulighet for bedriften til å vise fram sitt samfunnsengasjement, men det er også en arena for å møte andre aktører i lokalsamfunnet. 

Dette går årets TV-aksjon til:

 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.  

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV- aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!