Julemøte på Frosta

1.desember arrangerte vi julefrokost på Frosta. Se presentasjoner og innspill som kom på møtet her.

 • Når: 1. desember kl. 08:00 – 10:00
 • Hvor: «Vårres Cafe» på Coop Extra Frosta 
 • Presentasjon fra møtet: Frostatinget næringslivet

Agenda

 • Velkommen og nytt fra NiV Frosta
 • Informasjon v/Frosta kommune
  • Status Frostavegen, fylkesveg 753
  • Næringsareal og tilrettelegging, en felles målsetting!
 • Frostaprosjektet v/prosjektleder Astrid Skogseth
  • Hvilke næringspotensialer representerer dette, og hvordan kan bedriftene ta del i prosjektet
 • Åpen dialog

Innspill som kom frem i workshopen:

Diskusjon og innspill fra næringslivet – Næringsforeningen i Værnes regionen Frosta 1. desember 2022

1. Hvordan skal Magnus Lagabøtes landslov markeres og feires i juni 2024?

 • Må løftes på høyt nok nivå fra dag 1 – hvis vi mener noe med dette. Løft det nasjonalt, det er grunnleggende skal vi få til noe av dette
 • Må tørre å tenke stort fra start – involvere de rette
 • Bygge opp, ringvirkninger skaper lokal identitet, omdømme m.m.
 • Få med de rette personene i jubileet, seminar om det som skjedde
 • Informasjon om hvem Magnus Lagabøte var.
 • Involvere næringslivet ut over Frosta (regionen)
 • Fokus på demokratiets verdier
 • Spel og aktiviteter, marked a la Farmen
 • Mulighet til å komme sjø-veien
 • En egen sang/dans a la «bli med dansen»
 • TV-reklame (reklamevideo som viser mangfoldet i næringa på Frosta, ikke bare landbruk)
 • Kobling historie og mat
 • Spel
 • Stor ramme – plass for mange små.

Hver enkelt aktør – hva kan du/dere bidra med?

 • Starter med rett – hvorfor startet det med Frosta? Hva har vi nå? Grunnlaget ligger der, må være hovedbudskapet. Hva er utfordringene i dag?
 • Hvordan gjøre arrangementet relevant inn i framtida? Bør gi varig verdi. F.eks. – skape entusiasme inn i framtida. Hvilken betydning har engasjementet fram i tid?
 • Deling av kunnskap = felles vekst!
 • Båt
 • Veg
 • Næringsareal
 • Vi må være med! Ligge i forkant og legge til rette
 • Komprimer feiringen – skikkelig fest i stedet for mange små arrangement gjennom året
 • Vi må ha skikkelige artister og god mat
 • Klarer vi å involvere nok til å fortelle historien
 • Så et frø til NRK
 • Gjenskape tinget – involvere barna – filmatisering
 • Næringsforeningen og prosjektgruppa bør holde trøkket oppe!

2. Hvordan kan næringslivet markere jubileet resten av året i 2024?

 • Bruk logo, være med og reklamere gjennom egne arrangement/egen bedrift/egne produkt
 • Få ut noe som bedriftene kan bruke sil markedsføring av både bedrift og jubileet
 • Bygge en rekke arrangement i forkant, lik Frostadan (samarbeid med Frostadan?)
 • Næringslivet inviteres til jubileumsfest
 • Det er anledning
 • Vi må utfordre hver enkelt aktør
 • Matfestival-gjengen må med

3. På hvilken måte kan vi etablere et Frostatings-laug for å løfte fram Frosta

 • Ambassadører, ambassadørklasse som fortsetter i årene etterpå
 • Frostambassadører (bedrifter)
 • Lauget

4. Hvordan skal Frosta være en del av nasjonaljubileet fram mot og i 2030?

 • Få fram historien om at det ble bestemt på Frosta at kongen kunne drepes. Ta vare på vår plass i historien
 • Involvere media – NRK
 • Frosta inviterer norsk næringsliv til seminar (1-dag). Galla i Magnushallen
 • Bedriftsbesøk – det går an å drive stort i en liten kommune
 • Idé: felles satsing – skap stå FROSTA størst på all emballasje og alt som lages/produseres på Frosta
 • Dra rundt og snakke med hver enkelt bedrift – for å dra med aktører
 • Ta vår plass i forhold til Nasjonaljubileet
 • Få fram budskap i god tid, så vi blir likeverdige med Stiklestad
 • Historien blir bygd av næringslivet, jfr. Wiken Østre
 • Flere har brukt Frastøting
 • Bruke historien både for å fremme næringsliv og reiseliv

5. Hva skal være innholdet i et formidlingssenter?

 • Historie og demokrati – et senter der din mening teller
 • Café, overnatting, utstilling. Målgruppe fra barn til voksne
 • Seminar, møtelokaler
 • Visualisering av hva som finnes på Frosta – digitalt
 • Bygg solid, enkelt, vedlikeholdsfritt – som ikke krever så mye vedlikehold.
 • Viser historikk og hva som skjedde
 • Ta i bruk teknologi for å visualisere hvordan det var den gangen

Del den IDEEN som er den viktigste, morsomste, mest geniale, gir mest oppmerksomhet, mest for pengene…

 • Frosta er sentrum! Ikke nødvendigvis Stjørdal…
 • Logoen til prosjektet er viktig – hvordan bruke den i næringslivet
 • Få hit de store kanonene – bli mer ambisiøse
 • Vi vet veldig lite om prosjektet
 • Matproduksjonen er like viktig som vi tror den er
 • Bruk historien til å lage nye historier om egne produkt
 • Sanitetsforeningen er viktig