Kurs i miljøledelse

Bidra til grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen. Meld deg på kurs i miljøledelse.

Gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), har vi mottatt midler fra Trøndelag fylkeskommune til å gjennomføre kompetanseheving i miljøledelse rettet mot transport, bygg – og anleggsbransjen i Værnesregionen.

Som prosjektleder har vi engasjert Prosjektstyring AS med daglig leder, kvalitets- og miljøleder Mette Solberg i spissen. Du har nå en unik mulighet til å ruste deg for miljøsertifisering med særlig vekt på ISO 14 001.

 • Planlagte fysiske samlinger: 15.februar, 16.mars, 13.april, 11.mai og 15.juni (tidspunkt alle dager er Kl. 11.00-15.00. Første fysiske samling blir i Stjørdal)
 • Egenandelen per bedrift er på bare kr 5000,-. Hver bedrift kan delta med inntil tre deltakere og vi anbefaler minimum to for best mulig utbytte.  Det legges opp til arbeid mellom samlingene. 
 • Nødvendig kursmateriell: Bestill ISO14001

*Dette er et åpent nettmøte med introduksjon av kursinnhold og oppgave til første samling. Alle kan melde seg på uten å forplikte seg til resten av kurset. Det er begrenset antall plasser til selve kurset, så om du ønsker å sikre deg plass, kan du også melde deg på hele kurset i skjemaet nedenfor. Første samling gjelder for alle enten du ønsker å få mer informasjon før du bestemmer deg eller om du allerede har meldt deg på hele kurset. 

Målsetting med kurset

 • Deltakerne/ bedriftene skal være klare for sertifisering, eller har satt i gang sertifiseringsprosessen ved endt kurs
 • Bærekraft og konkurransekraft i et seriøst næringsliv
 • Bidra til grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen
 • Kompetanseløft innenfor miljøledelse

Markedet setter stadig strengere krav i sine innkjøp av varer og tjenester. Dette er noe som transport, bygge- og anleggstjenesten stadig blir utfordret på. Det kreves at hele bransjen omstiller seg inn mot det grønne skiftet, og det er et sterkt ønske blant medlemsbedriftene å øke kompetansen sin på dette feltet.

 • I løpet av prosjektet vil også synergieffekten av ISO 9001, 14001 og 45001 bli godt belyst, slik at bedriftene som deltar på seminarene også kan velge å gå for en helhetlig sertifisering som omfatter kvalitet (9001), ytre miljø (14001) og arbeidsmiljø (45001).

Påmelding Miljøledelse/Grønn omstilling

Grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen.
  Nettbasert informasjonsmøte (åpent for alle) NÅR: 2. februar kl. 12.00-13.00 PRIS: Informasjonsmøtet er gratis. Kurs med fysisk samlinger har en egenandel per bedrift på kr 5000,- Bedriften kan stille med inntil 3 personer på kurset. For best utbytte anbefaler vi minimum to deltakere per bedrift. Kurset har begrenset antall plasser.
 • *Bedriften kan stille med inntil 3 personer på kurset. For best utbytte anbefaler vi minimum to deltakere per bedrift. Egenandel er kr. 5000,- per bedrift. Kurset har begrenset antall plasser.
 • Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at Næringsforeningen i Værnesregionen lagrer dette innholdet i henhold til GDPR.