Kurs i miljøledelse

Bidra til grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen. Meld deg på kurs i miljøledelse.

Gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), har vi mottatt midler fra Trøndelag fylkeskommune til å gjennomføre kompetanseheving i miljøledelse rettet mot transport, bygg – og anleggsbransjen i Værnesregionen.

Som prosjektleder har vi engasjert Prosjektstyring AS med daglig leder, kvalitets- og miljøleder Mette Solberg i spissen. Du har nå en unik mulighet til å ruste deg for miljøsertifisering med særlig vekt på ISO 14 001.

  • Planlagte fysiske samlinger: 15.februar, 16.mars, 13.april, 11.mai og 15.juni (tidspunkt alle dager er Kl. 11.00-15.00. Første fysiske samling blir i Stjørdal)
  • Egenandelen per bedrift er på bare kr 5000,-. Hver bedrift kan delta med inntil tre deltakere og vi anbefaler minimum to for best mulig utbytte.  Det legges opp til arbeid mellom samlingene. 
  • Nødvendig kursmateriell: Bestill ISO14001

*Dette er et åpent nettmøte med introduksjon av kursinnhold og oppgave til første samling. Alle kan melde seg på uten å forplikte seg til resten av kurset. Det er begrenset antall plasser til selve kurset, så om du ønsker å sikre deg plass, kan du også melde deg på hele kurset i skjemaet nedenfor. Første samling gjelder for alle enten du ønsker å få mer informasjon før du bestemmer deg eller om du allerede har meldt deg på hele kurset. 

Målsetting med kurset

  • Deltakerne/ bedriftene skal være klare for sertifisering, eller har satt i gang sertifiseringsprosessen ved endt kurs
  • Bærekraft og konkurransekraft i et seriøst næringsliv
  • Bidra til grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen
  • Kompetanseløft innenfor miljøledelse

Markedet setter stadig strengere krav i sine innkjøp av varer og tjenester. Dette er noe som transport, bygge- og anleggstjenesten stadig blir utfordret på. Det kreves at hele bransjen omstiller seg inn mot det grønne skiftet, og det er et sterkt ønske blant medlemsbedriftene å øke kompetansen sin på dette feltet.

  • I løpet av prosjektet vil også synergieffekten av ISO 9001, 14001 og 45001 bli godt belyst, slik at bedriftene som deltar på seminarene også kan velge å gå for en helhetlig sertifisering som omfatter kvalitet (9001), ytre miljø (14001) og arbeidsmiljø (45001).