Hva betyr hytter for lokalt næringsliv?

Vi kartlegger hva hyttebygging og hyttebefolkning i Meråker betyr for lokalt næringsliv. Har din virksomhet oppdrag knyttet til hyttemarkedet, svar på vår kartlegging.

 

Bakgrunn for kartleggingen er folkemøte om hyttebygging 2. mai. Dersom din virksomhet tilhører annen kommune, men har betydelig omsetning direkte knyttet til hytteutbygging i Meråker, vil vi gjerne at også du besvarer denne undersøkelsen. Vi setter stor pris på om du kan ta deg noen minutter til å besvare denne kartleggingen.

Klikk her for å svare