Disse bedriftene tok Miljøledelse

28 deltakere fra 14 bedrifter i Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal og Frosta har deltatt på kurs i Miljøledelse. Vi gratulerer for vel gjennomført kurs.

 
Bærekraft og konkurransekraft i et seriøst næringsliv har vært tema for kursrekken. Gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), har vi mottatt midler fra Trøndelag fylkeskommune til å gjennomføre kompetanseheving i miljøledelse rettet mot transport, bygg – og anleggsbransjen i Værnesregionen. Som prosjektleder har Prosjektstyring AS med daglig leder, kvalitets- og miljøleder Mette Solberg i spissen vært engasjert.

Vi gratulerer bedriftene som har gjennomført kurs i miljøledelse:

Miljøledelse: Daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen og prosjektleder Mette Solberg fra Prosjektstyring AS ønsket velkommen til siste samling i kurset. Denne gangen hos SIFA i Selbu.

Disse bedriftene deltok:

 • AS Aas Transport
 • Byggmester Thomas Kristoffersen AS
 • Fossli AS
 • InnTre Kjeldstad AS
 • K. Eidem Elektro as
 • Meraker Hydrogen AS
 • MT-Byggteknikk AS
 • OKS-Tjenester AS
 • RHK BYGG AS
 • Rørteknikk as
 • SIFA AS
 • SSE Norge AS
 • Stene Tømrerservice AS
 • Trebygg Holding AS
 
De deltakende bedriftene har nå fått et kompetanseløft innenfor miljøledelse og rustet seg for miljøsertifisering med særlig vekt på ISO 14 001.
 

 

Kursdeltakere: Vi gratulerer AS Aas Transport, Byggmester Thomas, Kristoffersen AS, Fossli AS, InnTre, Kjeldstad AS, K. Eidem Elektro as, Meraker Hydrogen AS, MT-Byggteknikk AS, OKS-Tjenester AS, RHK BYGG AS, Rørteknikk as, SIFA AS, SSE Norge AS, Stene Tømrerservice AS og Trebygg Holding AS med vel gjennomført kurs i Miljøledelse.

 
Målet med kurset er å bidra til grønn omstilling og bærekraft innen transport, bygg og anleggsbransjen i Værnesregionen. Markedet setter stadig strengere krav i sine innkjøp av varer og tjenester, og dette er noe som transport, bygge- og anleggstjenesten stadig blir utfordret på. Det kreves at hele bransjen omstiller seg inn mot det grønne skiftet, og næringsforeningen er glad for det store engasjementet fra bedriftene som har deltatt på kurset.
 

Har du spørsmål rettet til kurset? Kontaktpersoner: