Forsvarskonferansen

Årets Forsvarskonferanse er fullbooket!

Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Blant innlederne finner du forsvarssjef Eirik Kristoffersen, leder i Utenriks- og forsvarskommitéen på stortinget Ine Eriksen Søreide, Peter Hultqvist, tidligere forsvarsminister i Sverige, Generalmajor Kari Juhani Nisula (Deputy Chieff of Staff, Operations) Finland, i tillegg til representanter fra både forsvarsindustrien, næringsliv, forskning g utvikling. Programmet og oversikten over innledere oppdateres fortløpende. En rekke spennende bedrifter vil også være representert med stand på Forsvarskonferansen.

Om Forsvarskonferansen og Forsvarsforum Trøndelag

Forsvarskonferansen arrangeres av Forsvarsforum Trøndelag i samarbeid med Forsvaret, Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC) og Sparebank1 SMN. Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Trondheim, Stjørdal, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Malvik, Orkland og Holtålen. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.