Fremtidsfullmakt fra Værnes advokatfirma

Har du tenkt på hvordan ting skal bli hvis det skulle skje deg noe?

Du kan aldri vite hva som kommer til å skje i fremtiden, men hvis noe uventet skulle skje så er det fint hvis du har tatt tak i det du kunne på forhånd. Dette kan lette på byrden for dine nærmeste, din bedrift, dine kollegaer og dine ansatte. Det er likevel ikke alltid like lett å vite hvordan du skal gå frem for å formelt ordne dette. Vi gir deg derfor litt informasjon om hovedtrekkene og de viktigste punktene her.

Fremtidsfullmakt

Hvis du blir så syk at du ikke kan ivareta dine interesser selv, så må noen andre ta beslutninger for deg.

Som hovedregel oppnevner det offentlige en verge for deg. Dette kan f.eks være din ektefelle, et familiemedlem eller en offentlig oppnevnt verge. Det er da vergemålsloven som bestemmer hva vergen kan gjøre og ikke. Men hvis du ønsker å bestemme selv hvem din verge skal være og hvordan ting skal ordnes, så kan du skrive en fremtidsfullmakt hvor alt dette bestemmes. Den du da oppnevner som din «verge» omtales som fullmektig.

En slik fremtidsfullmakt må skrives når du er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Det er også en del formkrav som må oppfylles for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. I tillegg er det viktig at det i fullmakten tydelig fremgår hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta på dine vegne.

Fullmakten kan omfatte ivaretakelse av både dine økonomiske- og personlige forhold. Dersom fullmektigen skal kunne selge eller overdra fast eiendom til andre må dette fremkomme spesifikt. Dersom du er eier av et selskap eller deler av en bedrift vil det være lurt å spesifisere hvordan fullmektigen skal håndtere dette eierskapet og de rollene som følger med det.

Hvem du velger som fullmektig er helt opp til deg selv, men du må ha snakket med vedkommende om det på forhånd. Fullmektigens livssituasjon kan endre seg i fremtiden. Det kan derfor være lurt å utpeke en ekstra fullmektig som kan tre inn dersom din opprinnelige fullmektig ikke lenger kan bistå deg. Du kan også velge å ha flere fullmektiger, som f.eks kan ha fullmakt til ulike ting.

Stillingsfullmakt og styreverv

Hvis du blir syk så er det likevel ikke alt som kan løses i en fremtidsfullmakt. For roller du har som er personlige så er det andre ting som må på plass. Dersom du har en spesifikk rolle i en bedrift, som f.eks daglig leder, så kan man løse problemet ved å gi en stillingsfullmakt internt i bedriften.

For de tilfeller du har et verv i et styre er det imidlertid litt mer komplisert. Som utgangspunkt må endring av styremedlemmer løses ved en generalforsamling. Da er det viktig at man har gitt noen andre fullmakt til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dette kan gjerne løses i fremtidsfullmakten. Man må likevel være oppmerksom på at vedtektene til selskapet kan sette begrensinger i hvem som kan velges inn i styret. Dersom vedtektene knytter styrevervene opp til aksjeeieren, så kan dette skape komplikasjoner når du som er eier ikke lenger er i stand til å inneha et slikt styreverv.

Testament

Dersom du går bort så får ikke fremtidsfullmakten noen betydning lenger. Som utgangspunkt er det arveloven som bestemmer hvordan arven etter deg skal fordeles. Hvis du ønsker at fordelingen skal gjøres på andre måter så må dette gjøres gjennom et testament. Du kan også i et testament bestemme hvem av dine arvinger som skal få hvilke eiendeler.

Særlig den som er bedriftseier bør tenke over hvordan man ønsker at verdiene i bedriften skal fordeles dersom du går bort. Her er det viktig å huske på at arveloven setter en del begrensinger for den som har barn eller er gift, men det kan likevel være rom for å gi noen føringer på hvordan ting skal løses.


Hva vi kan hjelpe deg med

Det er som nevnt viktig å ta stilling til disse tingene, slik at man gjøre det enklest mulig for de i rundt seg dersom det skulle skje noe. Det kan i mange saker blir komplisert å ordne dette alene og det er blant annet viktig at man ser alt i sammenheng. Vår erfaring er at ingen saker er like og det må derfor tas individuelle vurderinger for hver enkelt person og deres situasjon når vi utarbeider slike dokumenter. Vi tilbyr hjelp og veiledning for å sikre at dette blir riktig akkurat for deg.

Vi har akkurat nå et juletilbud på fremtidsfullmakt for medlemmer av NIV, dersom du bestiller time før 15. januar (timen kan gjennomføres senere enn 15. januar). Bestill time på vår nettside www.værnesadvokatfirma.no og oppi kode NIV-JUL ved bestilling.

Prisen for fremtidsfullmakt er kr. 3 100,- inkl. mva. Dersom ektefelle eller samboer oppretter fremtidsfullmakt samtidig koster dette kr. 1 250,- inkl. mva.

I tillegg får du som medlem alltid 10 % på ordinær timespris i alle saker, f.eks for å opprette et testament.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, hvor vi bl.a. avklarer ditt behov for et testament.