Det gode samarbeidet fortsetter

DNB og Næringsforeningen i Værnesregionen fornyer sin avtale for tiende gang og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet. Vi starter året med å se tilbake på det året som har gått, men først og fremst rette blikket mot det nye. Året 2024 gir noen krevende utsikter, men en rentetopp og rentekutt i sikte gir oss troen på en god utvikling for næringslivet i regionen. 

Les medienes omtale: