Innovasjonsdagen 2024

Innovasjonsdagen er et samarbeid mellom NiV, Proneo, Innovasjon Norge,
Forskningsrådet og Trøndelag fylkeskommune

På programmet: 
10.00
Bærekraft og innovasjon en forutsetning i våre kredittsaker (Taksonomi)
v/Hanne Lillebø Walsh/Sparebank1 SMN
Muligheter gjennom internasjonalisering og globalisering
v/Martin Olsen/Innovasjon Norge

11.00 Kort pause

Bedriftscase:
Vår vei inn i markedet. Vi har gjort bærekraft til konkurransekraft
v/Martin Austeen/EnergonX 
Veien fra elektronikk og styringssystemer til fiskehelse
v/Erling Aspen/Greenfox Marine

12.00 Lunsj

12.45
Forskning en ressurs for innovasjon i SMB
v/Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond, Norsk Katapult – Katapult node Trøndelag
Verden er vårt marked fra dag 1
v/Torbjørn Balstad/SAFE Solutions
Oppsummerende dialog – veien videre

14.00-15.00
Anledning til individuell dialog med virkemiddel-aktørene 
Kom gjerne med innspill til tema eller prosjekter i forkant, som kan legges til grunn for denne dialogen til post@nivr.no