Fagdag: Robotisering for grøntnæringen


Smart Manufacturing (tidligere Katapult Node Trøndelag) ønsker i samarbeid med Næringsforeningen i Værnesregionen avd. Frosta å invitere til fagdag i robotisering for grøntnæringa. 

For at det skal være praktisk å gjennomføre har vi satt en grense på 15 påmeldte, så det er førstemann til mølla.