Morgenmøte for handels- og serveringsnæringen i Stjørdal

Agenda: SKI VM 2025 – La oss stå samlet! 

På hotellene i Stjørdal vil det bo mye folk under hele VM-perioden, og både for tilreisende gjester og innbyggere må vi gjøre det vi kan for å lage en god «VM-fest».
– Gjestene skal trives med å bo her
– Restaurantene skal ha godt besøk
– Det skal være god omsetning i handel
– Våre innbyggere skal oppleve god stemning og kunne delta på aktiviteter lokalt

Hvordan klarer vi dette?
Hvilke synergier vil SKI VM i Trondheim gi oss?
På lengre sikt, hvordan kan vi rigge byen vår bedre for nye, større arrangement med godt samarbeid mellom næringsliv, kommune, lag/foreninger, videregående skoler m.fl.?

Næringsforeningen i Værnesregionen inviterer sammen med Stjørdal kommune til et morgenmøte hvor vi gjør oss noen tanker rundt dette.