Næringslivets Arealplan; Areal, energi og natur

 Om Næringslivets arealplan

Asplan Viak har på oppdrag fra Næringsforeningen i Værnes-regionen laget en forstudie til stegvis etablering av Næringslivets arealplan. Dette er en ny, helhetlig måte å tenke på for å optimalisere arealbruk, få til nye energiløsninger, og samtidig bevare naturmangfold – tidlig i planleggingen.

  • En stor utfordring for næringsutviklinga i Trondheimsregionen er at presset på tilgjengelig næringsareal er stort. God planlegging trengs for å effektivisere areal og utnytte områder som allerede er utbygd, slik at naturen blir spart.
  • Samtidig er det en knapphet på energi i regionen. Dette er et hinder for å nå klimamålene i 2050, og gjør at vi trenger nye energiløsninger. Næringsområder som har tilgang til nok kraft og el-nett har et stort konkurransefortrinn. Det er viktig å kartlegge energibehov tidlig for å etablere riktig virksomhet på riktig sted, og ikke oppdage energiknappheter senere. 
  • Ikke minst er det viktig at ny næringsutvikling ikke går på bekostning av naturen. Arealendringer er den klart viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede arter både i Norge og globalt, og arealplanlegging er sentralt for å løse denne utfordringen.

Næringsforeningen ønsker å se helhetlig på disse utfordringene og løse dem både på kort og lang sikt. Nå har vi fått et kunnskapsgrunnlag å finne løsninger utifra.

Arbeidet er initiert av Næringsforeningen i Værnesregionen i nært samarbeid med bedriftene i næringsområdet Tangen og Sutterøy, Tensio og NTE. Forstudiet er ledet av Asplan Viak.

Torsdag 29. februar 2024 bidro følgende personer på vårt møte hvor forstudiet ble presentert:
Eli Arnstad, ordfører i Stjørdal kommune
Christian Hemmingsen og Rune Paulsen, Tensio
Torkil Leinum, leder strategi og forretningsutvikling NTE
Sverre Myrvold Bjerve, daglig leder Børstad Transport AS
Oddvar Aftret, produksjonssjef Glava AS
Representanter for de ulike fagdeler i Asplan Viak
Jon Uthus, daglig leder i Næringsforeningen i Værnesregionen

Presentasjonene fra møtet finner du her:

Tensio

Asplan Viak – Planstatus & arealvurdering

Asplan Viak – Energidesign og naturhensyn

Asplan Viak- Naturmangfold

Børstad Transport

Glava

Presse: 

Bladet:
Vil dempe presset på nytt næringsareal: – Vi har funnet et enormt potensial i det vi har – bladet.no

Stjørdals-nytt:
Klare anbefalinger for dette området: Tettere og med grønne kvaliteter – s-n.no

NRK:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/sesong/202402/DKTL01004324#t=2h13m11s
God morgen Trøndelag – Distriktsprogram – Trøndelag – NRK Radio