Næringstreff og medlemsmøte i Tydal

Når: 11. mars 2024 kl 18.00
Sted: Aurotech

Agenda:

Tema: Samhandling en drivkraft for næringsutvikling? 
Vi inviterer til felles dialog om hvordan vi sammen kan bli enda bedre til å skape næringsutvikling i bygda, og hvordan dette kan bidra både til næringslyst, bolyst og besøkslyst. 

Innledninger: 
Aurotech v/Arnstein Græsli – Verdensledende teknologi fra Tydal 

Nea Ullspinneri v/Anita Fremo – Ny bedrift i Tydal, med gamle tradisjoner 

“Ilag” v/prosjekterleder Mari Evjen – Et utviklingsprosjekt for bolyst, rekruttering og næring i Tydal 

Tydal Næringsselskap v/ordfører Jens Arne Kvello 


Vi avslutter møtet med valg av lokalstyret for 2024.