Næringstreff i Meråker

www.snl.no

Næringsforeningen i Værnesregionen
inviterer til 
næringstreff i Meråker


Når: 21. mars 2024 kl 18.00
Sted: Meråker vgs., auditoriet
Pris: Kr 75 for medlemmer NiV og kr 150 for ikke-medlemmer eks. mva 


Agenda:
1. Utfordringer med toll- og grensepasseringer for næringsliv (håndverkere og varetransport)
Trondheim Handelskammer v/Mette Sollie og Tolletaten i Trondheim (navn ikke avklart)

2. Elektrifisering av Meråkerbanen
NRC Group orienterer om pågående arbeid. Dialog og spørsmål

3. Norsk Transportplan og E14 – Muligheter for Meråker
Ordfører Kari Anita Furunes

4. Eventuelt