Frokostmøte juni 2024

“Vår digitale hverdag”

Cybersamfunnet sett i et sikkerhets-, beredskaps-, og holdningsperspektiv

Når: Tirsdag 11. juni kl. 08.00 (frokosten starter 07:30)
Hvor: Scandic Hell
Pris: Medlem: Kr 150,- eks. mva. Ikke medlem: Kr. 300,- eks. mva. (faktureres hver enkelt deltaker i etterkant)

På programmet 
07:30  – Frokost og mingling
08:00  – Velkommen og innledning v/NiV

Cyberspionasje v/Kjell Ove Ertenstein/PST

Heimevernet – utnyttelse og anvendelse av ny teknologi til nye utfordringer v/Marianne Eidem/sjef HV-12 & Haakon Skjervold/major G2, seksjonssjef avd. for etterretning og sikkerhet