Nabotreff for Sutterøy og Tangen!

Agenda
1. Status Næringslivets Arealplan v/Jon Uthus/NiV
2. Ny skilting på Sutterøy, synlighet (og evt. senere Tangen) v/Daniel Flaamo/Tandem Reklame
3. Belysning og sikkerhet i trafikken
4. Åpen post – spill gjerne inn saker FØR møtet. Send til post@nivr.no

Stjørdal kommune v/Jørgen Slettvold Tellefsen deltar i møtet og vil være tilgjengelig for spørsmål og innspill i forbindelse med skilting og belysning.