Aktiviteter

torsdag 24. juni 2021

Reiselivskonferanse for besøksnæringen

torsdag 24. juni 2021

Sommertreff for våre medlemmer

torsdag 5. august 2021

Trøndersk Matfestival -Et sted nær deg ringes inn på Frosta

lørdag 7. august 2021

Matglede til Stjørdal torg

tirsdag 14. september 2021

Frokostmøte på Scandic Hell – info kommer

tirsdag 12. oktober 2021

Frokostmøte på Scandic Hell – info kommer

tirsdag 9. november 2021

Frokostmøte på Scandic Hell – info kommer

tirsdag 7. desember 2021

Frokostmøte på Scandic Hell – info kommer