Aktuelt

Hold deg oppdatert på innhold fra Værnesregionen

Åpner opp for nye styreverv

Et godt sammensatt styre er et viktig verktøy for en bedrift. Bodil Myhr er engasjert både i egen virksomhet og med styreverv i andres. Det vil lederen fortsette med.

+ Les mer...

Presentasjoner fra hydrogenwebinar

Her finner du presentasjonene fra Hydrogenseminaret 10.september.

+ Les mer...

Næringsfond Covid-19 for Frosta kommune

Frosta kommune har opprettet et næringsfond på 1,3 MNOK. Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3.

+ Les mer...

Gratis studietilbud i innovativ kriseledelse

Målet er at de som er ledige eller permitterte skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling. Søknadsfrist er 27.september.

+ Les mer...

Fra skuffelse til innovasjon

Akkurat da fakturaene på flere millioner kroner skulle sendes ut, kom koronakrisen og knuste tidenes Agrisjå til grus. Midt mellom tiltakene sto daglig leder Ole Teodor Hofstad igjen med tomme messearealer. Optimismen er uknuselig.

+ Les mer...

Byggedagen 2020

Byggedagen i Værnesregionen arrangeres den 28.september på Scandic Hell Hotel. Det vil også bli muligheter for å delta på web. Meld deg på her.

+ Les mer...

DNB Markets med fersk halvårsrapport

Se gjennomgang av DNB Markets helt ferske halvårsrapport om de makrøkonomiske utsiktene i Norge og internasjonalt med senioranalytiker Eirik Larsen.

+ Les mer...

Næringsfond for Meråker kommune

Fondet er opprettet på bakgrunn av en ekstraordinær engangsbevilgning fra Stortinget. Målet med fondet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

+ Les mer...

Næringsfond for Selbu kommune

Som følge av koronapandemien har Selbu kommune fått ekstra midler til næringsfondet med kr. 1.300.000,- for 2020.

+ Les mer...

Industriforum i Selbu

Tirsdag 25.august møttes vi til Industriforum hos SIFA i Selbu og på Microsoft Teams. Se presentasjonene her.

+ Les mer...

Siste frist for å søke om refusjon for arbeidsgivere

Arbeidsgivere som skal ha refusjon for lønn de har forskuttert til permitterte ansatte, må melde nødvendige opplysninger til NAV innen 31. august.

+ Les mer...

Tilskudd til likviditetsstyrking for opplevelsesnæringen

Reiselivsnæringen står midt i en krise av historiske dimensjoner. Her finner du informasjon om tilskudd til likviditetsstyrking.

+ Les mer...

Stimuleringsordning til kulturnæringen

Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kulturnæringen. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

+ Les mer...

Her får du hjelp til å søke på støtteordninger

Trondheim kommune og Trondheimsregionen har finansiert en satsing for økt bruk av statlige krisepakker for næringslivet.

+ Les mer...

Positivt medlemsmøte på Frosta

Her finner du presentasjonene fra medlemsmøtet på Frosta. Møtet ble arrangert på Klostergården under trygge rammer.

+ Les mer...

Næringsfond- covid-19

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 millioner kroner. Nå har også Selbu og Meråker opprettet ordning for sitt næringsfond. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Trøndelag får totalt 64,3 millioner kroner bevilget.

+ Les mer...