Priser og fordeler

Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år i Næringsforeningen i Værnesregionen; medlemsperiode 01. januar 2023 – 31. desember 2023.

0 – 2 årsverk kr 2859,-

3 – 5 årsverk kr 4128,-

6 – 9 årsverk kr 6565,-

10 – 19 årsverk kr 12 461,-

20 – 49 årsverk  kr 18 725,-

50 – 99 årsverk kr 24 522,-

Over 100 årsverk kr 37 062,-

Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer kr 1859,-

Interesseorganisasjoner kr 4128,-

Pensjonister kr 868,-

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett, betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner. Kategorien «Personlig medlemskap» tilbys kun unntaksvis og til personer som primært er tilknyttet næringslivet i Værnesregionen, eventuelt andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet.

Elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap betaler kr 200,-

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er en frittstående, selvstendig og partipolitisk nøytral organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og i de kommuner det er inngått kommuneavtaler med, og slik bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.
NIV skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet.

Dine medlemsfordeler i Næringsforeningen i Værnesregionen:

  • En toveis kanal mellom næringslivet, politikk og offentlig forvaltning.
  • Mulighet til å påvirke rammebetingelser både lokalt og regionalt.
  • En lokal nøytral næringspolitisk aktør med slagkraft.
  • En møteplass for nettverksbygging, deling av relasjoner og erfaringer.
  • Medlemsarrangement, bransjemøter og faglige temamøter.
  • Få viktig og relevant informasjon for din bedrift og bransje.
  • Få inntil 3 timer bistand i en enkeltsak, vederlagsfritt.
  • Presentasjon av din bedrift på vår hjemmeside.
  • Gode rabatter på alle arrangement i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen.
  • Ditt medlemskap er viktig for oss, og for at vi kan bygge et godt og effektivt næringsklima i regionen. Vi skal synliggjøre næringslivet og bedriftene spesielt, både overfor de politiske miljøene, overfor andre nærings- og utviklingsaktører og overfor skole- og utdanningssektoren.

Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenke deg et bedriftsbesøk. Medlemskontingenten følger kalenderåret.
Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret, og fra 2019 vil du få faktura halvårsvis i januar og juni.