Priser og fordeler

Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år i Næringsforeningen i Værnesregionen; medlemsperiode 01. januar 2020 – 31. desember 2020.

0 – 2 årsverk 2570

3 – 5 årsverk 3710

6 – 9 årsverk 5900

10 – 19 årsverk 11200

20 – 50 årsverk  16830

Over 50 årsverk 22040

Over 100 årsverk 33310

Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer 1670

Interesseorganisasjoner 3710

Pensjonister 780

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett, betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner.Kategorien «Personlig medlemskap» tilbys kun unntaksvis og til personer som primært er tilknyttet næringslivet i Værnesregionen, eventuelt andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet.

Elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap betaler kr 200,-

NiV – medlemsfordeler Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er en frittstående, selvstendig og partipolitisk nøytral organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og i de kommuner det er inngått kommuneavtaler med, og slik bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.
NIV skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet.

Dine medlemsfordeler i Næringsforeningen i Værnesregionen:

 • En toveis kanal mellom næringslivet, politikk og offentlig forvaltning.
 • Mulighet til å påvirke rammebetingelser både lokalt og regionalt.
 • En lokal nøytral næringspolitisk aktør med slagkraft.
 • En møteplass for nettverksbygging, deling av relasjoner og erfaringer.
 • Medlemsarrangement, bransjemøter og faglige temamøter.
 • Få viktig og relevant informasjon relevant for din bedrift og bransje.
 • Få inntil 3 timer bistand i en enkeltsak, vederlagsfritt.
 • Presentasjon av din bedrift på vår hjemmeside.
 • Arntzen de Besche gir nye klienter to timer juridisk rådgivning vederlagsfritt. Kontakt partner Andre Michaelsen (mobil 416 09 229) eller advokat Bertil Møller Fyrileiv (mobil 959 17 059).
 • Gode rabatter på alle arrangement i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen.
 • Ditt medlemskap er viktig for oss, og for at vi kan bygge et godt og effektivt næringsklima i regionen. Vi skal synliggjøre næringslivet og bedriftene spesielt, både overfor de politiske miljøene, overfor andre nærings- og utviklingsaktører og overfor skole- og utdanningssektoren.

Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenkte deg et bedriftsbesøk. Medlemskontingenten følger kalenderåret.
Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret, og fra 2019 vil du få faktura halvårsvis i januar og juni.