Fordeler og priser

Ditt medlemskap er viktig for oss, og for at vi kan bygge et godt og effektivt næringsklima i vår region. Vi skal synliggjøre næringslivet og virksomhetene spesielt, både overfor de politiske miljøene, overfor andre nærings- og utviklingsaktører og overfor skole- og utdanningssektoren.
Vi ønsker å være en selvskreven arena for å knytte kontakter og skape relasjoner i regionen.
Vårt nettverk består av alt fra enkeltpersonsforetak til store konsern, fra nyetablerte til veletablerte bedrifter og innenfor de fleste bransjer.

Vi er overbevist om at næringslivet blir sterkere sammen!

Våre verdier:
– Troverdig
– Tilgjengelig
– Relevant

Våre løfter til medlemmene
-NiV skal være en tilgjengelig sparringspartner
-NiV skal bidra til et større nettverk
-NiV skal være et politisk talerør

Medlemsfordeler – som medlem hos oss får du:
– Synlighet i våre kanaler og fast oppføring med profilering på våre hjemmesider
– En toveis kanal mellom næringsliv, politikk og offentlig forvaltning  
– Tilgang til møteplasser for nettverksbygging, dele erfaringer og skape nye relasjoner
– Mulighet for kompetanseheving gjennom bransjemøter og faglige temamøter  
– Gode rabatter på alle arrangement i regi av Næringsforeningen i Værnesregionen
– Adgang til lukkede arrangementer kun for medlemmer i NiV
– Tilgang til vår juridiske samarbeidspartner Værnes Advokatfirma. Hver tirsdag mellom kl 12-15.00 har de en advokat i våre lokaler, og tar imot deg som medlem for en uforpliktende prat. Våre medlemmer får 1 time gratis hjelp i en enkeltsak og 10% rabatt på ordinær timespris i alle saker.

Bli en del av fellesskapet og bli medlem i dag!

Priser

Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år, periode 01. januar 2024 – 31. desember 2024. Priser for 2025 fastsettes i årsmøtet i mars 2025.

0 – 2 årsverk kr 2996,-

3 – 5 årsverk kr 4326,-

6 – 9 årsverk kr 6880,-

10 – 19 årsverk kr 13 059,-

20 – 49 årsverk  kr 19 624,-

50 – 99 årsverk kr 25 699,-

Over 100 årsverk kr 38 841,-

Frivillige lag, kultur, idrettslag og personlige medlemmer kr 1948,-

Interesseorganisasjoner kr 4326,-

Pensjonister kr 910,-

Lag og foreninger som ikke kommer inn under frivillighetsarbeid/kultur /idrett, betraktes som kommersielle foreninger/interesseorganisasjoner.

Kategorien «Personlig medlemskap» tilbys kun unntaksvis og til personer som primært er tilknyttet næringslivet i Værnesregionen, eventuelt andre nøkkelpersoner som vi vurderer som viktige for næringslivet.

Elev- og ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap betaler kr 200,-

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er en frittstående, selvstendig og partipolitisk nøytral organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og i de kommuner det er inngått kommuneavtaler med, og slik bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.
NIV skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet.

Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

Medlemskontingenten følger kalenderåret. Ved innmelding i et allerede påbegynt medlemsår faktureres kun resterende måneder av medlemsåret. Faktura sendes halvårsvis i januar og juni.

Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenke deg et bedriftsbesøk.