EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS

De opererer med eiendomssalg i hele Værnesregionen, og våre erfaring stammer fra mange år med lokal tilstedeværelse. De kjenner markedet i regionen, og har den lokalkunnskapen som trengs for at du skal få best mulig pris for din bolig. Ta kontakt med de for en trygg og profesjonell bolighandel!

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Morten Løvseth
Telefon: 915 05 250
E-post: stjordal@em1.no

Nettsted: https://www.eiendomsmegler1.no/kontor/stjordal
Adresse: Kjøpmannsgata 24 A, 7500 Stjørdal