Adecco Norge

I dag er Adecco en av Norges ledende innen bemanning, men det er jo ikke alltid størrelsen det kommer an på. Adeccos viktigste oppgave er å lytte og innfri ønsker og krav deres forbindelser har, enten det er kunder, kandidater, en leverandør eller andre vi samarbeider med. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Børge Barlinghaug
Telefon: +47 941 83 433
E-post: bb@badenochandclark.no

Nettsted: https://www.adecco.no
Adresse: Bassengbakken 4, 7042 Trondheim