Adecco Norge

I dag er Adecco en av Norges ledende innen bemanning, men det er jo ikke alltid størrelsen det kommer an på. Adeccos viktigste oppgave er å lytte og innfri ønsker og krav deres forbindelser har, enten det er kunder, kandidater, en leverandør eller andre vi samarbeider med.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Jens Auke
Telefon: 74833230
E-post: Jens.Auke@adecco.no

Nettsted: https://www.adecco.no