Bjerkli Holding AS

Br. Bjerkli A/S er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1967 (AS stiftet i 1984). Antall ansatte varierer på grunn av sesongsvingninger, men pr. dato er det ca. 40 ansatte i firmaet. Hovedsakelig er arbeidsoppgavene kommunaltekniske arbeider, vegarbeider, tomtearbeider, fjellarbeider, massetransport, levering av grus og pukk, anleggsgartnerarbeider, rivings- og saneringsarbeider. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Per Morten Bjerkli
Telefon: 97676075
E-post: pob@br-bjerkli.no / permorten@br-bjerkli.no

Nettsted: https://br-bjerkli.no
Adresse: Sutterøygata 7, 7502 Stjørdal