Borg Forvaltning AS

Borg Forvaltning ble stiftet i 2015 med hovedkontor i Trondheim og avdeling i Oslo. Virksomheten forvalter per nå ca. 1 000 000 kvm næringseiendom i Trondheim og Oslo, fordelt på 100 eiendommer. Borg Forvaltning er svært stolte av å ha omlag 40 dedikerte ansatte, som har lang bakgrunn fra alle ulike deler av forvaltning, utvikling og drift av næringseiendom. Borg Forvaltning tilbyr et fullskala tjenestesortiment innen eiendom som omfatter alle faser i en eiendoms livssyklus.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Julius Dahle-Grådal
Telefon: 920 63 628
E-post: jdg@borgforvaltning.no

Nettsted: https://borgforvaltning.no/
Adresse: Holtermannsvegen 2, 7030 Trondheim