Dedicare AS

«Dedicare skal tilføre markedet den kompetansen som midlertidig eller permanent tilfredsstiller behovet for kvalifisert personell innen helse, sosialt arbeid og pedagogikk til beste pris.» Dedicares overordnede visjon er å på lang sikt, gjennom både oppkjøp og organisk vekst, bli et av Europas ledende bemanningsselskaper innen helse og sosialt arbeid. Dedicare har for tiden virksomhet i Norden, men ser Europa som sitt fremtidige marked. En grunn til at Dedicare ønsker å etablere seg på nye geografiske markeder på sikt, er å redusere risikoen og øke veksten.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Berit Tromsdal
Telefon: 982 43 434
E-post: berit@dedicare.no

Nettsted: https://www.dedicare.no
Adresse: Stokmovegen 2, 7500 Stjørdal