Erling Arnfinn Kvål AS

Bedriften Erling Arnfinn Kvål AS ble etablert i 1979. I dag har bedriften i alt 11 ansatte og utfører oppdrag innen vei, vann og kloakk i hele Værnesregionen. Bedriften satser også innen tomte- og boligutvikling. Det nyeste prosjektet er utviklingen av Tønsåsen boligfelt med 68 boenheter.

Kontaktinfo: