Fagtrykk AS

Fagtrykk as er en totalleverandør og trøndersk produsent av markedsmateriell. Vi har hovedkontor i Trondheim med avdelinger på Steinkjer og Namsos samt kontor på Stjørdal. Vi har det meste av vår produksjon i Trondheim og vi satser alt på å være kortreist alternativ for trykksaker, skilt og markedsmateriell.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Stian Indergaard
Telefon: 93468360
E-post: stian@fagtrykk.no

Nettsted: https://fagtrykk.no/
Adresse: Fossegrenda 40, Trondheim 7038