Falck Norge AS, avd Værnes

Vi leverer karrieretjenester og oppfølging
av arbeidsgivere i samarbeid med NAV.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Stine Tessem
Telefon: +47 994 61 497
E-post: stine.tessem@falck.com

Nettsted: https://www.falck.no/
Adresse: Værnesgata 9, 7503 Stjørdal