Fjeldseth AS

Fjeldseth AS er en av Midt-Norges største entreprenører innen elektro og byggautomasjon. I over 120 år har vi vært en samfunnsbygger, og vi sysselsetter i dag 130 årsverk. Vi er viktig leverandør av produkter, tjenester og løsninger innen elektro, automasjon, sikkerhet og IKT til store og små kunder innen proff- og privatmarkedet. Våre kunder bygger blant annet næringsbygg, skoler, butikker, kjøpesentre, bilanlegg og boliger. I tillegg til administrasjon, prosjekt-, service-, automasjon-, og rådgivingsavdeling, har vi en tynnplate-fabrikk i våre lokaler på Lade i Trondheim.

Vi vokser, og som stolt medlem av NHO og NELFO er vi svært opptatt av å tenke fremover, og vi har store ambisjoner for videre utvikling. Vi oppleves som en svært attraktiv arbeidsgiver som besitter, tar vare på og videreutvikler et kollegium med svært høy kompetanse og ansiennitet i markedet. Vi har sterk markedsposisjon og solid økonomi.

Våre kjerneverdier er Åpen, Støttende, Seriøs og Pålitelig

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Ørjan Kirkefjord
Telefon: 73 84 84 00
Telefon: 950 84 730
E-post: orjan.kirkefjord@fjeldseth.no

Nettsted: http://www.fjeldseth.no/
Adresse: Haakon VIIs gate 21, 7041 Trondheim