Fossli AS

Fossli as er inne i sitt 60. driftsår i 2020. Torv har hele tiden vært basis for produksjon, og Fossli produserer blomsterjord, torvtak og andre vekstmedium tilpasset kundens behov. I tillegg produserers et torvbasert tilskuddsfôr til smågris. Fossli søker å utvide produktporteføljen og er av den grunn offensive i forhold til produktutvikling og FoU. Bedriften har også noe nisjeprodukter som ikke er basert på torv. Virksomheten har intensjoner om å produsere enda mer for eksport, og gjør tiltak for å komme i posisjon til det.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Kirsten Fossli
Telefon: 74808400
E-post: kirsten.fossli@fossli.no

Nettsted: https://www.fossli.no