Fossli AS

Fossli AS ble etablert i 1960. Torv har hele tiden vært basis for produksjon, og Fossli produserer blomsterjord, torvtak og andre vekstmedium tilpasset kundens behov. I tillegg produseres et torvbasert tilskuddsfôr til smågris. Fossli søker å utvide produktporteføljen og er av den grunn offensive i forhold til produktutvikling og FoU. Bedriften har også noen nisjeprodukter som ikke er basert på torv. Virksomheten har intensjoner om å produsere enda mer for eksport, og gjør tiltak for å komme i posisjon til det.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Kirsten Fossli
Telefon: 74808400
E-post: kirsten.fossli@fossli.no

Nettsted: https://www.fossli.no
Adresse: Orsandvegen 45, 7633 Frosta