Friskgården Værnes

Høyt sykefravær, folk som ikke mestrer å være en del av arbeidslivet, er et stort problem i Norge. Problem for den enkelte som rammes, for bedriften og for landet. En kan få inntrykk av at det er umulig å gjøre noe med det. Friskgården vet at det ikke stemmer.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for livsmestring, lønnsomt nærvær og fortsatt velferd. Friskgården benytter treffsikre kartleggingsverktøy og utvikler skreddersydde handlingsplaner. Det er nøkkelen til suksess. Friskgården er operative og konkrete, skreddersyr og samhandler og utfordrer og støtter. Kort sagt; vi sørger for gjennombrudd og skaper varige løsninger.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Marie Tronstad
Telefon: 74 83 34 30
Telefon: 971 32 696
E-post: marie.tronstad@friskgarden.no

Nettsted: https://friskgarden.no/
Adresse: Wessels veg 95, 7502 Stjørdal