Frivilligsentralen AL, Stjørdal

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Frivillighetssentralen brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i hverdagen. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Siri Bones
Telefon: 930 08 974
E-post: siribones.frivi@gmail.com

Nettsted: https://stjordal.frivilligsentral.no/