Frostaløk AS

Hos Frostaløk dyrkes og pakkes flere typer løk til både dagligvare og storkjøkken. Det er den næringsrike jorda og det fruktbare kystklimaet som danner selve grunnlaget for produktenes unike kvalitet. Du finner den i alt som vokser på Frosta, blant annet fordi alle grønnsaker her blir vannet med det reneste vannet vi har – drikkevannet. Slikt blir det god smak av.

 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Ole Davidsen / Johan Hernes
Telefon: 934 68 315 / 413 06 577
E-post: ole@frostalok.no / johan@frostalok.no

Nettsted: https://frostalok.no/