Green Fox Electro AS

Elektronikk og software blir en stadig større og viktigere del av produktene og prosessene rundt oss. Dette gjelder alt fra styring av infrastruktur som strømnettet og vannforsyningen, til styring av produksjonsprosesser og mye annet. Samtidig er det mange selskaper som har store utfordringer rundt denne utviklingen. Mange systemer er satt sammen av flere større komponenter som gir en løsning som ikke er optimal fordi den blir for kostbar i produksjon og kostbar i drift. Mange selskaper mangler også kompetanse på utvikling av elektronikk og software, fordi det ikke har vært et prioritert fokus eller fordi det er vanskelig å skaffe slik kompetanse. På toppen av det hele er det nå en sterk trend om å koble flere komponenter og systemer på nett, for å utnytte potensialet til effektivisering og bedre tjenester som ligger i Internet of Things (IoT). Det er også et økt fokus på miljøvern ved å minimere fysisk ressursbruk ved produksjon og drift.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Erling Aspen
Telefon: 913 29 145
E-post: erling.aspen@greenfox.no

Nettsted: https://www.greenfox.no
Adresse: Wessels veg 63, 7502 Stjørdal