Kilnes Gård

Gården er i aktiv drift med mange ulike dyr, i fine og rolige omgivelser. Kilnes gård eies og drives i dag av Odd Magne og Karoline Storflor som tok over gården etter mor Sigrun og far Dagfinn Storflor i januar 2010. De hadde 30 år som gårdbrukere bak seg. Gården har tradisjonell drift med melk, kjøtt, korn og skog. i 2012 flyttet kuene inn i nytt robotfjøs med en melkekvote på 320.000 liter. Korn- og grasproduksjon er til sammen på 700 daa eid og leid areal. I tillegg drives det ut tømmer fra egen skog og leies ut storviltjakt og laksefiske. Eiendommens totale areal ligger på ca. 7500 daa. Gården tilbyr gårdsprodukter og opplevelser. Du får blant annet kjøpt fersk gårdsmelk fra melkeautomat i Melkebua på gården. 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Karoline Sunde Storflor
Telefon: 997 31 675, +47 905 80 625
E-post: post@kilnesgaard.no

Nettsted: https://kilnesgard.no/
Adresse: Kilnesvegen 49, 7520 Hegra