InnTre Kjelstad

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.). Kjeldstad-konsernet er en betydelig leverandør av trelast og videreforedlete produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Lars Ivar Sundal
Telefon: +47 952 32 074
E-post: lars.ivar.sundal@kjeldstad.no

Nettsted: https://inntre.no/
Adresse: Gnr 54 Bnr 8 , 7590 Selbu