Knytte Bedriftsnettverk

Knytte bedriftsnettverk

Knytte Bedriftsnettverk er et uformelt møtested for bedrifter, hvor helse, lek og aktivitet står i fokus. I tråd med FNs bærekraftsmål (3) om god helse og livskvalitet er mange av våre arrangementer basert på fysisk aktivitet. Våre møteplasser er i skiløypa, i bokseringen, på Zumba, i marka eller andre egnede steder for aktivitet og bevegelse. Alle aktiviteter tilpasses slik at alle kan være med – uansett fysisk utgangspunkt og ferdighetsnivå.

Vi er opptatt av at bedriftene skal bli kjent med hverandre, men enda viktigere; at menneskene i de ulike bedriftene skal bli kjent med hverandre.

Vi har nemlig stor tro på at det er nøkkelen til å knytte sterke relasjoner, som igjen fører til verdiskapning og kompetanseutvikling. Ved uformelle møtesteder som dette ser vi at relasjonene knyttes lettere og blir sterkere.

Vi ser frem til å Knytte sterke relasjoner med dere medlemmer i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Bjørn Kottum
Telefon: 951 64 364
E-post: bjorn@knytte.no

Nettsted: www.knytte.no
Adresse: Øvre Flatåsveg 36, Flatåsen 7079