Kyllo Maskin AS

Kyllo Maskin AS er en maskinentreprenør med tilhold i Selbu Kommune som ble etablert i 1950.
Kyllo Maskin driver med grunnarbeid for alle typer bygg, veibygging, drift av veier, små og store VA anlegg, kabelanlegg, kraftutbygging, brøyting, sprengning, maskinflytting, massetransport, levering av grus og fjellmasser og annet forefallende arbeid. Hovednedslagsfelt er Selbu og Tydal.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: John Tore Kyllo
Telefon: 970 14 222
E-post: john.tore@kyllomaskin.no

Nettsted: www.kyllomaskin.no
Adresse: Hyttbakken, 7580 Selbu