Låven Nr.1 as

Låven nr.1 Holding as består av følgende foretak:
Låven Kontroll & Service as, EU- kontroll av lette kjøretøy og radonmåling av bolig og næringsbygg
Låven Parsellhage, produksjon av lokalmat, gårdsbutikk
Låven nr.1 as, undervisning i basiskompetanse i arbeidslivet og fagrelaterte kurs
Låven Helhetsterapi, alternativ behandling, ulike behandlingsteknikker

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Tove og Frode Geving
Telefon: 951 07 421
E-post: laven.nr1@outlook.com

Nettsted: https://www.facebook.com/L%C3%A5ven-nr1-As-494825427278591
Adresse: Kleivtrøvegen 59, 7519 Elvarli